Zubne plombe spadaju u stomatološke materijale kojima se nadoknadjuje izgubljeni deo zuba usled destrukcije zuba karijesom, erozijom ili ukoliko dodje do frakture zuba. One predstavljaju potrošan materijal i posle određenog vremena se moraju zameniti.

Jasni znaci koji ukazuju da je potrebna zamena plombe su:

  • ODLAMANJE DELOVA PLOMBE ili POJAVA PUKOTINA izmedju plombe i zuba
  • POJAVA SEKUNDARNOG KARIJESA-ispod i pored plombe
  • PREBOJAVANJE RUBOVA PLOMBE-kao posledica neadekvatnog kontakta na spoju plombe i zuba
  • ISPADANJE DOTRAJALE PLOMBE-usled višegodišnjeg korišćenja

Razlozi za zamenu amalgamskih (sivih) plombi

Amalgamske plobe imaju tendenciju stvaranja oksida metala usled čega mogu dovesti do prebojavanja desni i samih zuba.

Kod osoba koje u ustima pored postojanja amalgamskih plombi imaju i metalokeramičke krunice (ili mostove) može doći do stvaranja galvanskih struja u usnoj duplji. One vremenom mogu izazvati promene na sluzokoži usne duplje, a pacijenti se često žale na pojavu metalnog ukusa u ustima.

U našoj ordinaciji ne postavljamo amalgamske plombe. Smatramo da današnji materijali (kompoziti i glas jonomeri) zadovoljavaju i funkcionalno i estetski, a stvaraju i mnogo bolju vezu sa zubom (i mehaničku i hemijsku) koja sprečava ponovno stvaranje karijesa. Takođe, svakom pacijentu prilikom pregleda preporučujemo da zameni samo one amalgamske plombe koje jesu za zamenu, a ne preporučujemo zamenu amalgamskih plombi po svaku cenu.